I 9. klasse afsluttede Jesper med 71 fejl i diktat ud af 92 mulige. Han havde i mange år forsøgt at skjule sin ordblindhed og følt sig anderledes end sine klassekammerater.

Alligevel havde Jesper formået at byde ind med sine kreative måder at løse opgaver i skolen på. 

Senere har Jesper brugt sin kreativitet til at skabe sin egen virksomhed etlivsomordblind.dk, hvor han hjælper ordblinde børn og unge med at få et liv, hvor de er glade.

I 10. klasse indså Jesper at der ikke var nogen grund til at skjule sin ordblindhed og at åbenheden netop var den, som kunne hjælpe ham gennem sin uddannelserejse.

Åbenheden er en grundsten i Jespers foredrag på folkeskoler, FGU’er, efterskoler, biblioteker og mange andre steder. Her fortæller Jesper om livet som ordblind og gør både børn, forældre, lærere og andre interesserede i stand til at se åbent og fordomsfrit på ordblindheden.

Ved hjælp af de bøger, som Jesper selv har skrevet og udgivet, får både ordblinde og ikke-ordblinde indblik i de emotionelle følger, der kan være ved at være ordblind. 

Fælles ved alt hvad Jesper gør er tanken: 

“Jeg er ordblind, men først og fremmest et menneske.”

For uanset om man er ordblind eller ej, så er det må det ikke være ens evne til at læse og stave, som definerer hvem man er.